Quiz z Angielskiego
Pytanie 1 z 15
1. How ____ people are in the cinema?